STANDARTLAR

Dünyada her yıl ortalama 270 milyon iş kazası meydana geliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre her gün ortalama 5 bin, yılda ise 2 milyon işçi ölüyor ve 160 milyon işçi meslek hastalığına yakalanıyor. Türkiye'de ise iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlere yönelik İSİG verilerine göre 2015 yılında iş kazası sonucu ölen sayısı 1730. Peki, hem kendi güvenliğimiz hem de iş arkadaşlarımızın güvenliğini sağlayabilmek adına kullandığımız kişisel koruyucu ekipmanların Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara uygun olup olmadığını denetliyor muyuz? Aşağıda kişisel koruyucu ekipmanların standartlarını bulabilirsiniz. 

Kafa Koruyucular Standartları

EN 14052 + A1:2003 

Yüksek performanslı endüstriyel tip baretler için EN 14052 standartı yanal darbe koruma gereksinimlerini içerir. Testin istediği; toplamda kabuğun darbe enerjisi olarak 150 joule dayanıklı olmasıdır. (100 baretin tepe kısmı + 50 baretin yan kısımları) Delme testi için ise düz kesici sivri uçlu bir şakülün 2,5 metreden baretin en üst tepe noktasına düşürülmesi sonucu çıkan darbe enerjisinin 25 joul, baretin yan kısmına 2 metreden düşürülmesi ile de darbe enerjisi 20 joul olmalıdır.

EN 397 : 2013

Endüstriyel emniyet baretleri. Bu standart 50 yıllık bir standart olup baretin sadece tepe noktasına yapılan bir testtir. 49 joul darbe sadece baretin tepesindeki 50 mm çaplı ''Tepe Noktası'' bölgesine yapılır. Delme testi de 1 metreden yapılmaktadır. Bu standartta yanal test yoktur. 


EN 50365 : 2002 

Alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel olarak yalıtımlı baretler için geçerli bir standarttır. Yüksek voltaj elektrik temasında oluşabilecek çalışma koşullarında kullanılan baretlerde olması gereken standarttır. ( 1000 Vac (Dalgalı Akım) veya 1500 Vdc (Doğru Akım).) Bu standart EN 397:2013 & EN 812:2012'deki opsiyonel elektrik direnç test isteklerinin üzerinde bir testi kapsar. Test voltajı 10.000 volttur. 

 

EN 12492 : 2012 

Dağcılar için kasklar. Bu kasklarda darbe testine yoğunlaşılmıştır. 2 farklı şakül (biri düz, diğer yarım küre ve her biri 5 kg ağırlığında) kullanılır. Yarım daire şeklindeki şakül 2 mt'den baretin hem ön hem arka hem yan kısımlarına uygulanır. Düz şakül testi ise 500 mm'den yapılır. Her şekilde karşılaşılan güç 10 kN'u geçmemek zorundadır. Delme testi 1 mt yükseklikten 3 kg sivri uçlu bir şakül ile yapılır. Baret ve baret iç kısmı arasında kesinlikle bir çöküntü olmamalıdır. 

 

EN 812 : 2012

Sanayide darbeye karşı kullanılan başlıklar (Bumcap), bu standart 12 joul'luk enerji ile 5 kg'lık çelik şakülün 250 mm 4 kez kepe vurması ile gerçekleşir. (EN 812:A1+2001 ; 2 kez vurma) Kep başı çarpmalara ve sürtmelere karşı korur. Kafaya cisim düşme tehlikesi olan yerlerde ve endüstriyel baretin kullanılması gereken yerlerde kesinlikle kullanılmaz. 

 

EN 443 : 2009

Binalarda ve diğer yapılarda yangınla mücadele ederken çarpma, nüfuziyet ile ısı ve alev etkilerine karşı temel olarak başın üstünü koruyan itfaiyeci başlıkları için asgari gerekleri kapsar. 

 

EN 14458 : 2004

Bu standart; durumun gerektirdiği şekilde, ambulans ve acil servis çalışanları tarafından kullanıldığında EN 443 veya EN 14052'ye uygun kaskları veya itfaiyeciler tarafından kullanıldığında EN 443'e uygun kasklar ile kullanılmak ve/veya donatılmak üzere özellikle tasarlanmış siperlikleri kapsar. Bu siperlikler; solunum, duman, ve gaz/buhar tehlikeleri hariç olmak üzere yangın söndürme, ambulans ve acil servis görevleri esnasında karşılaşılması beklenen çeşitli tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarımlanmıştır. 

Kulak Koruyucular Standartları

EN 352-1 

Baş Bantlı Kulaklıklar. Bu standart, kulak kapatıcılarının yapım, tasarım, performans, işaretleme ve kullanıcı bilgilerine ait kuralları kapsar. 

 

EN 352-2

Kulak Tıkaçları. Bu standart, kulak tıkaçlarıyla ilgili olan imalat, tasarım ve performans özelliklerini deney metotlarını, işaretleme özelliklerini ve kullanıcı için bilgileri kapsar.

 

EN 352-3 

Barete Monte Kulaklıklar. Bu standart, EN 397'ye uygun olan endüstriyel kasklara takılmış koruyucu kulaklıklar için yapım, tasarım, performans, işaretleme ve kullanıcı bilgilerine ait kuralları kapsar. 

 

EN 352-4 

Elektronik Baş Bantlı Kulaklıklar. Bu standart, kulak kapatıcılarının yapım, tasarım, performans, işaretleme ve kullanıcı bilgilerine ait kuralları kapsar. 

 

EN 458 

Bu standart, kulak koruma ekipmanlarının bakımı, alınması gereken önlemler, kullanımı ve seçimi üzerine tavsiyeler içeren rehberdir. 

Göz Koruyucular Standartları

EN 166 : 2005 

Bu standart, endüstride, laboratuvarlarda, eğitim ve öğrenim kurumlarında, DIY (Kendin yap) faaliyetlerinde ve göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatabilen diğer faaliyetlerde karşılaşılan çeşitli tehlikelere (Nükleer ışınım, X-Ray ışınları, Lazer hurmesi ve düşük sıcaklık kaynakları tarafından yayılan düşük sıcaklık kızılötesi ışınları harici) karşı kullanılan her tipte kişisel göz koruyucularını kapsar.

 

EN 167 : 2002

Bu standart, göz koruyucularına ait optik deney metotlarını ve diğer standartlarda yer alan kişisel göz koruyucularına ait kuralları kapsar. 

 

EN 168 : 2005

Bu standart, göz koruyucularına ait optikle ilgili olmayan deney metotlarını ve konu ile ilgili diğer standartlarda yer alan özellikleri kapsar. Eş değer olduğu gösterildiği taktirde alternatif deney metotları kullanılabilir. 

 

EN 169 : 2005

Bu standart, kaynak çalışmalarında sert lehim yapılmasında ark kaynağı ağızları açılmasında ve plazma ergitme kaynağı kesim işlerinde çalışanları korumayı amaçlayan filtreyi kapsar. Bu filtre tiplerine ait diğer özellikler EN 166'da verilmiştir. 

 

EN 170 : 2004 

Bu standart, ultraviyole ışınıma karşı korunma sağlayan filtrelerin koruma derecelerini ve geçirgenlik özelliklerini kapsar. 

 

EN 171 : 2004

Bu standart, kızılötesi ışınıma karşı korunma sağlayan filtrelerle ilgili skala numaralarını ve geçirgenlik özeliklerini kapsar.

 

EN 172 : 2002

Bu standart, endüstriyel kullanım için güneşe karşı koruyucu filtrelerin ölçek numaralarını geçirgenlik ve ilgili özelliklerini kapsar. Bu tip filtreler için geçerli diğer özellikler EN 166'da belirtilmiştir. 

 

EN 1731 : 2008 

Bu standart, endüstriyel ve endüstriyel olmayan kullanımda mekanik ve/veya ısıl tehlikelere karşı gözenekli tip kişisel koruyucularına ait malzemeleri, tasarımı, performans özelliklerini, deney metotlarını ve işaretlemelerini kapsar. 

 

EN 175 : 1999

Genellikle, kaynak, kesme veya benzeri işlemler sırasında oluşacak zararlı optik ışıma ve diğer tehlikelere karşı operatörün gözlerini ve yüzünü korumak için kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlara ait güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. 

 

EN 379 + A1 : 2015

Bu standart, ark kaynağı ateşlendiğinde, ışık geçirgenlik değerini önceden hesaplanmış daha düşük bir değere değiştirebilen otomatik kaynak filtreleri için olan kuralları kapsar. 

Solunum Koruyucular Standartları

EN 149 + A1 : 2010 

Bu standart, Avrupa standartı kaçış haricinde partiküllere karşı solunum koruma olarak kullanılan yarım yüz maskeler için minimum gereklilikleri belirler.

 

EN 405 + A1

Avrupa standartı kaçış haricinde solunum cihazı olarak kullanılan valflı, gaz filtreli veya gaz-partikül filtreli yarım yüz için geçerli olan performans değerlerini, test etme ve işaretlemeleri ve yöntemleri belirler. Valfsız veya sadece nefes verme valfi filtreli yarım yüz maskeler için uygun değildir. Yeterli oksijenin olmadığı alanlarda kullanılmak için tasarlanmış bir ekipman değildir. (Oksijen içeriği %17'den az)

 

EN 136 : 2003

Avrupa standartı tam yüz maskeler için minimum gereklilikleri belirler. Avrupa standartı dalış için tasarlanmış tam yüz maskelerini belirtmemektedir. 

 

EN 140 : 2003

Avrupa standartı kaçış ve dalış için kullanılan cihazlar haricinde solunum cihazı olarak kullanılan yarım yüz maskeler ve çeyrek yüz maskeler için minimum gereklilikleri belirler.

 

EN 143 + A1 : 2009

Avrupa standartı çıkarılabilir ve filtreli maskeler haricinde solunum desteksiz cihazların parçaları olarak kullanılan partikül filltreler için minimum gereklilikleri belirler. Avrupa standartı ile uyumlu bazı filtreler başka solunum koruma çeşitleriyle de kullanılabilir. Bu durumda cihazlar test edilmeli ve Avrupa standardına göre işaretleme yapılmalıdır. 

 

EN 14387 + A1 : 2009 

Avrupa standartı solunum desteksiz cihazların parçaları olarak kullanılan gaz partikül filtreler veya kombine filtreler için minimum gereklilikleri belirler. CO'ya karşı filtreler standart kapsamında değildir. Standardı karşılayan bazı filtreler solunum destekli cihazlar ile de kullanılabilir. Bu durumda test edilmeli ve Avrupa standardına göre işaretleme yapılmalıdır. 

 

EN 148 - 1 : 2003

Avrupa standardı solunum cihazları için standart vida dişlerini belirler. Dalma cihazı veya isteğe bağlı cihazlarda pozitif yalıtım basıncı için uygun değildir. 

 

EN 12941 + A1 : 2005

Avrupa standardı kask veya başlıklı ve solunum koruma olarak gaz, partikül veya kombine filtreli solunum cihazları için minimum gereklilikleri belirler. Yeterli oksijenin olmadığı alanlarda kullanılmak için tasarlanmış bir ekipman değildir. (Oksijen içeriği %17'den daha az) Acil kaçış solunum cihazı olarak kullanılmak için uygun değildir. 

 

EN 12942 + A2 : 2010 

Avrupa standardı tam yüz maskeler, yarım yüz maskeler ve çeyrek maskeler ve solunum koruma olarak kullanılan gaz, partikül veya birleşik filtreler ile güçlendirilmiş filtreli solunum cihazları için minimum gereklilikleri belirler. Yeterli oksijenin olmadığı alanlarda kullanılmak için tasarlanmış bir ekipman değildir. (Oksijen içeriği %17'den az) Acil kaçış solunum cihazı olarak kullanılmak için uygun değildir. 

 

EN 14594 : 2005 

Avrupa standardı sürekli basınçlı havalarda kullanılan tam yüz maske, yarım yüz maske veya başlıkla, baretle veya kıyafetle kullanılan hem de solunum cihazı olarak aşındırma işlemlerinde kullanılan kendinden solunum korumalı cihazlar için minimum gereklilikleri belirler. Dalış ve kaçış için kullanılan cihazlar Avrupa standardı kapsamında değildir. 

 

EN 137 : 2007

Avrupa standardı dalış ve kaçış için tasarlanmış cihazlar dışında solunum cihazı olarak kullanılan tam yüz maskeli kendi kendine yeterli açık devreli sıkılaştırılmış hava solunum cihaz için minimum gereklilikleri belirler. Bu ekipman sıcak hava koşulları nedeniyle sıkılaştırılmış hava tüpleri ve bunların bağlantılarının aşırı basınç riskinin düşük olduğu çalışma koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

 

EN 145 : 2003

Avrupa standardı dalış ve kaçış için tasarlanmış cihazlar dışında solunum cihazı olarak kullanılan tam yüz maskeli kendi kendine yeterli açık devreli sıkılaştırılmış hava solunum cihaz için minimum gereklilikleri belirler. Bu ekipman sıcak hava koşulları nedeniyle sıkılaştırılmış hava tüpleri ve bunların bağlantılarının aşırı basınç riskinin düşük olduğu çalışma koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

 

EN 402 : 2006

Avrupa standardı kaçış için tam yüz maske veya ağızlık tertibatı olan isteğe bağlı valfi kendinden açık devreli basınçlı hava solunum cihazı için minimum gereklilikleri belirler. Kurtarma ve dalış için kullanılan cihazlar Avrupa standardı kapsamında değildir. 

 

EN 403 : 2005

Avrupa standardı yangın sonucunda çevrede ortaya çıkan partikül madde, karbonmonoksit ve diğer oksit gazlardan bireysel olarak kaçmak için kullanılan başlıklı filtre cihazlarını ele almaktadır. Avrupa standardı tek kullanımlık cihazlar için minimum gereklilikleri belirler. Yeterli oksijenin olmadığı durumlarda kullanılmak için tasarlanmış bir ekipman değildir. (Oksijen içeriği %17'den daha az) Acil kaçış solunum cihazı olarak kullanmak için uygun değildir. Kişisel giyinmek için tasarlanmış ve depolama için tasarlanmış olmak üzere iki tür cihaz belirler. Bazı cihazlar çocuklar için uygun değildir. 

 

EN 1146 : 2007

Avrupa standardı kaçış başlığı bulunan kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum cihazı için minimum gereklilikleri belirler. Bu ekipmanlar ortamdaki sıcaklığın düşük olmasından dolayı basınç kanallarında ve bunların vanalarında aşırı basınç riskinin olduğu çalışma koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Normal kullanım için veya dalış için kullanılan aygıtlar Avrupa standardı kapsamında değildir. 

 

EN 13794 : 2006

Avrupa standardı kaçış için kimyasal oksijenli (KO2, NaCIO3) ve basınçlı oksijenli kendi kendine yeterli kapalı devre basınçlı hava solunum cihazı için minimum gereklilikleri belirler. Kurtarma ve dalış için kullanılan aygıtlar Avrupa standardı kapsamında değildir. 

 

DIN 58647 - 7 

Kaçış için koruyucu solunum cihazları standardıdır.

El Koruyucular Standartları

EN 420 + A1

Bu standart, eldiven tasarımı, yapılışı, eldiven malzemelerinin su geçişine direnci, zararsızlık, rahatlık ve etkinlik için genel özellikleri ve ilgili deney işlemlerini bütün koruyucu eldivenlere uygulanabilen imalatçı tarafından sağlanan işaretleme ve bilgiyi kapsar.

 

EN 388 : 2006

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma ve delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikleri, deney metodlarını, işaretleme ve tedarikçinin sağladığı bilgileri kapsar. 

 

EN 374 - 1 : 2005

Bu standart, eldiven kullanacak kişileri, kimyasal maddelere ve/veya mikroorganizmalara karşı korumak için gerekli kuralları kapsar.

 

EN 374 - 2 : 2015

Bu standart, kimyasal maddelere ve/veya mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan eldivenlerin nüfuziyete karşı direnç tayini deney metodunu kapsar. 

EN 374 -3 

Bu standart, sürekli temas şartları altında potansiyel olarak tehlikeli kimyasal maddelerin (gaz halinde olmayan) geçirgenliğine karşı koruyucu eldiven malzemelerinin direncinin tayinini kapsar.

 

EN 407 : 2009 

Bu standart, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenlerin özelliklerini, deney metodlarını, temin edilmesi gerekli bilgileri ve işaretlemeyi kapsar. 

 

EN 421 

Bu standart, iyonlaştırıcı radyasona ve radyoaktif kirlenmeye karşı koruma için eldivenlere uygulanır. 

 

EN 455 -1 

Bu standardın bu bölümü özelliklere dairdir ve bir kullanımlık tıbbi eldivenlerde delik bulunup bulunmadığının tayini için deney metodunu kapsar.

 

EN 455 - 2 

Bu standart, kullanıcı ve hastanın her ikisini de çapraz kontaminasyondan yeterli derecede korumak için kullanılan tek kullanımlık tıbbi eldivenlerin (cerrahi eldivenler ve muayene/işlem eldivenleri gibi) özelliklerine ve fiziksel özelliklerinin denenmesine dairdir.

 

EN 511

Bu standart, -50° C'ye kadar olan konvektif ve iletken soğuğa karşı koruyan eldivenler için gerekleri ve deney metodlarını kapsar. Bu soğuk iklim koşulları veya bir endüstriyel aktivite ile bağlantılı olabilir. Farklı performans düzeylerinin belirli değerlerine, herbir risk sınıfı veya özel uygulama alanları için özel gerekler ile karar verilir. Ürün deneyleri, sadece performans seviyelerini verebilir ve koruma seviyelerini veremez. 

 

EN 659 + A1 / AC : 2012 

Bu standart, itfaiyecilerin koruyucu eldivenleri için en düşük performans şartlarını ve deney metodlarını kapsar. 

 

EN 1082 - 1

Bu standart, eldivenlerin ve kollukların tasarım özellikleri ile bıçakların geçişine direncin, ergonomik karakteristiklerin, bantların, ağırlığın, malzemelerin, işaretleme ve kullanma talimatlarını kapsar. Aynı zamanda, uygun deney metodlarını da kapsar.

 

EN 1082 - 2

Bu standart, bıçak kesikleri ve bıçak batmalarına karşı belirtilen mamullerden daha az koruma sağlayan, bıçak ucunun iyi sivriltilmediği veya bıçağın sadece elden ve koldan uzağa doğru yönlendirilerek kullanıldığı durumlar için tasarlanan, zincir zırh, sert metal ve plastik dışında malzemeden yapılmış eldivenlerin kollukların ve koruyucu kol kılıflarının tasarımını, kesilme direncini, bıçak geçişine direnci ve ergonomi kurallarını kapsar.

 

EN 1149 - 1 : 2006 

Bu standart, yangına yol açan boşalmalardan kaçınmak amacıyla elektrostatik yük yayıcı koruyucu giyeceğe ait elektrostatik kuralları ve deney metodlarını kapsar. 

 

EN 1149 - 2 : 2006

Bu standart, koruyucu giyecek malzemesinin düşey elektriksel direncinin ölçülmesi için bir deney metodunu belirtir. Bu standart, şebeke gerilimine karşı korunma için uygulanmaz. 

 

EN 1811 + A1 

Bu standart, plastik ve ebonitten batma sertliğinin iki tip durometre ile tayinini kapsar. Tip A durometre yumuşak malzemeler, Tip B durometre ise sert malzemeler için kullanılır. Bu metot, ilk batma sertliğinin veya belirli bir zaman sonunda batma sertliğinin veya her ikisinin ölçülmesinde kullanılır. 

 

EN 10819 

Bu standart 31,5 Hz - 1250 Hz frekans aralığında tutamaktan eldivene, eldivenden avuç içerisine aktarılan titreşimin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve veri analizi ile ilgili laboratuvar analizini kapsar. 

 

EN 12477 / A1

Bu standart, elle metal kaynakçılığı, kesme ve alaşım işlemlerinde kullanılan koruyucu eldivenler için özellikleri ve deney metodlarını kapsar. 

 

EN 14328 

Bu standart, güçle çalışan bıçakların kesiklerine karşı koruma sağlayan eldivenler ve kolluklar için özellikleri ve deney metodlarını kapsar.

 

EN 60903 : 2003 

Bu standart, yalıtkan eldiven ve kolçakları (bir parmaklı eldivenleri) kapsar. 

Yüksekte Çalışma Ekipmanları Standartları

EN 363 Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Sistemler

Bu standart, belirli bir yükseklikten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım olarak yararlanılan düşme önleyici sistemler için terim ve tarifleri ve genel özellikleri kapsar. 

 

EN 361 Düşüş Durdurucu Kemerler

Bu standart, tam vücut kemer sistemleri için imalatçı tarafından temin edilen özellikler, deney metotları, işaretleme, bilgi ve ambalajlama özelliklerini kapsar.

 

EN 358 Konumlandırıcı Kemerler ve Lanyardlar

Bu standart, çalışma konumu veya bu konumda tutma amacı için tasarlanmış kemerler ve halatları kapsar. Bu standarda imalatçı tarafından sağlanan bilgiler, işaretleme ve deneyler için kurallar da dahildir.

 

EN 813 Düşüş Durucu Kemerler Oturak Tip

Bu standart, alçak bir bağlama noktasının gerektiği yerlerde çalışma, konumlama ve tahditli sistemler için kullanılarak oturma kuşaklarının özelliklerini, deneylerini işaretlemesini, etiketlemesini ve kullanma talimatlarını kapsar. 

 

EN 12277 Dağcı Tipi Kurtarma Kemerleri

Bu standart, tırmanmayı ihtiva eden dağcılıkta kuşakların kullanımı için güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Bu standart, tam vücut kuşakları, oturma kuşağı ve çene kuşaklarına uygulanır. 

 

EN 355 Şok Emiciler

Bu standart, enerji absorplayıcılara ait özellikler, deney metotları, kullanma talimatı, işaretleme ve paketleme özelliklerini kapsar. 

 

EN 354 Lanyardlar

Bu standart, sabit ve ayarlanabilir çengelli halatların özelliklerini, deney metotlarını, kullanma talimatlarını, işaretlemesini ve paketlenmesini kapsar.

 

EN 362 Karabinalar

Bu standart, bağlayıcılara ait özellikler, deney metotları, kullanma talimatları ve işaretlemeyi kapsar. 

 

EN 12278 Makaralar

Bu standart, basınçlı pişiriciler için kullanılan terimleri tarif eder, imalat, güvenlik ve fonksiyonel özellikleri ve ilgili deneyleri belirler. İşaretleme, etiketleme, kullanım talimatları için verileri kapsar. 

 

EN 795 Ankrajlar

Bu standart, ankraj cihazlarına ait özellikler, deney metotları, kullanma talimatları ve işaretlemeyi kapsar.

 

EN 567 Çıkış Aletleri (Dağcılık Tipi İp Tutucular)

Bu standart, dağcılıkta tırmanma dahil, kullanılan ip kenetlerinin güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar.

 

EN 12841 Halat Erişim Sistemleri (İniş Aletleri)

 

 

EN 341 Kurtarma İçin İniş Aletleri

Bu standart, yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu cihazla birlikte kullanılabilecek kurtarma teçhizatı olarak indirme cihazlarına ait özellikleri, deney metotlarını kapsar. 

 

EN 12492 Kasklar (Dağcılık Tipi)

Dağcılar için kasklar. Bu Kasklarda darbe testine yoğunlaşılmıştır. 2 farklı şakül (biri düz, diğer yarım küre ve her biri 5 kg ağırlığında) kullanılır. Yarım daire şeklindeki şakül 2 mt'den baretin hem ön hem arka hem yan kısımlarına uygulanır. Düz şakül testi ise 500 mm'den yapılır. Her şekilde karşılaşılan güç 10 kN'u geçmemek zorundadır. Delme testi 1 mt yükseklikten 3 kg sivri uçlu bir şakül ile yapılır. Baret ve baret iç kısmı arasında kesinlikle bir çöküntü olmamalıdır. 

 

EN 353-2 Esnek Kılavuzlanmış Tip Düşüş Durdurucular

Bu standart, üst tespit noktasına bağlanmış esnek bir ankraj hattı üzerindeki klavuz tip düşmeyi önleme tertibatlarına ait özellikleri, deney metotlarını, kullanma talimatlarını ve işaretlemeyi kapsar. 

 

EN 360 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucular

Bu standart, toplanır-çekilir tip düşmeyi önleme tertibatlarına ait özellikleri, deney metotlarını, kullanma talimatlarını ve işaretlemeyi kapsar. 

 

EN 1496 Kurtarma Amaçlı Kaldırma Ekipmanları

Bu standart, kurtarıcı kaldırma donanımlarının özelliklerini, deney metotlarını, kullanma ve işaretleme talimatlarını kapsar.

 

EN 566 Dağcılık Sapanları

 

 

EN 12841 İple Erişim Sistemleri

 

 

EN 892 Dinamik Halatlar

Bu standart, tırmanma dahil dağcılıkta kullanmak için kernmantel yapısındaki dinamik halatlara (telli, ikiz ve çift halatlar) ait güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar.

 

EN 1891 Statik Halatlar

Bu standart, çeşitli bütün çalışma konumları ve yeniden zorlama dahil olmak üzere halatla ulaşan personel tarafından kullanılan, halatlı kurtarma ve mağara bilimi araştırmalarında kullanmak için 8,5 mm'den 16 mm çapa kadar, örgülü, düşük uzamalı tekstil halatları kapsar.

 

EN 564 Yardımcı İpler

 

 

EN 1263 Güvenlik Ağları

 

 

EN 353-1 Sabit Kılavuzlanmış Tip Düşüş Durdurucular (Dikey Yaşam Hatları)

 

 

EN 795/C Ankrajlar (Sabit Yatay Yaşam Hatları)

Vücut Koruyucular Standartları

EN 13688 : 2013

Bu standart, koruyucu giyeceklerin ergonomileri, zararsızlığı, beden ölçülerinin gösterilişi, eskimesi, uyumluluğu ve işaretlenmesi ile koruyucu giyeceklerle birlikte imalatçı tarafından sağlanan bilgiler için genel performans gerekliliklerini kapsar. Bu standardın tek başına kullanılmak üzere değil, sadece belirli koruyucu performans için gereklilikleri içeren diğer standartlar ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır.

 

EN 14116 : 2008

Bu standart, zaman zaman ve/veya kısa süreli olarak küçük alevlerle temas halinde ise ve bir tehlike teşhil ediyor ise, giyeceklerin yanma ihtimalini azaltmak için tüm malzemelerin özelliklerinin, performansının deney metotlarını kapsar.

 

EN 11612 : 2015

Bu standart, giyen kişinin elleri hariç vücudunu ısıdan ve/veya alevden korumak için tasarımlanan ve esnek malzemelerden yapılan elbiseler için performans kurallarını kapsar. Giyen kişinin kafasının ve ayaklarının korunması açısından, bu standardın kapsamına giren koruyucu giyecek unsurları sadece tozluklar, başlıklar ve bot kılıflarıdır. Ancak, başlıklara ilişkin, siperlikler ve solunum donanımı için kurallar verilmemiştir.

 

EN 1149-5 : 2008

Bu standart, koruyucu giyeceklerin elektrostatik özelliklerine dair deney metotları ve kuralları dizisinin bir parçasıdır.

 

EN 13034 + A1 : 2009 

Bu standart, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyeceklerin sınırlı kullanma ve sınırlı tekrar kullanabilme performansları için asgari kuralları kapsar. Sınırlı performansa sahip, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler, tam bir sıvı geçirgenlik bariyerinin (moleküler seviyede) gerekmediği hafif püskürmelere, sıvı aerosollere veya düşük basınçlı, düşük hacimli sıçramalara maruz kalmanın muhtemel olduğu durumlarda kullanım için amaçlanmıştır.

 

 

Ayak Koruyucular Standartları

EN 20345 : 2015

Bu standart, emniyet ayak giyecekleri için temel ve ilave (isteğe bağlı) özellikleri kapsar. 

 

EN 20346 : 2015

Bu standart, koruyucu ayak giyecekleri için temel ve ilave (isteğe bağlı) özellikleri kapsar. 

 

EN 20347 

Bu standart, iş ayak giyecekleri için temel ve ilave (isteğe bağlı) özellikleri kapsar. 

 

EN 15090 : 2015

Bu standart, genel amaç kurtarma, yangından kurtarma ve tehlikeli maddelerle ilgili acil durumlar için itfaiyeciler tarafından kullanılmak üzere üç tip ayak giyeceğinin performansı ile ilgili asgari kuralları ve deney metotlarını kapsar.

 

EN 50321 : 2000

Bu standart, 1000 V a.a.yı geçmeyen tesislerde enerji altında veya enerjili bölümlere yakın çalışmada kullanılan elektriksel olarak yalıtkan ayak giyeceklerini kapsar. 

 

güçlü iş güvenliği

İLETİŞİMADRES:
8283 SOK. NO:13-E Balcılar İş Merkezi ÇİĞLİ / İZMİR

TELEFON:
+90 (232) 329 72 73

MAIL
info@cigliisguvenligi.com.tr